x

Одбыв ся день одкрытых дверї в харітатівнім центрі – Домі св. Фаустины у Свиднику

00

Быти близько при чоловікови, то є головне мото Ґрекокатолицькой харіты у Пряшові, котру перед вецей як 70 роками, заложыв русиньскый єпіскоп, днесь уж блаженый П.П.Ґойдіч. Харіта мать днесь і свої центра, єдно з них ся находить і у містї Свідник, Дім св. Фаустины , де вчера одкрыли уж по 9 раз, дверї і сердця шырокій общности . Што є цілём того, же в тот день до того заряджіня мать приступ каждый, хто хоче спознати жывот і чути свідоцтва, котры ломлять неєдно сердце навщівників, бісїдує уж ведуча дому св. Фаустины у Свіднику Гелена Панькова, „добрі, же ся о тім дознавать і шырока общность што робиме, яку роботу, же то несуть лем дівчата, котрым ся нехоче робити, як часто то чую, але суть то барз позраюваны дівчата, котры перейшли такым утерпіням што собі ань мы незнаме то представити, але ани о тім неможеме бісідувати.„ (Pkf)