x

Пріматор Пряшова буде мати плат у вышці 6002 евр

00

Пріматор Пряшова Франтішек Ольга буде поберати плат у вышці 6002 евр. На посліднім засіданю заступітельства о тім вырішыли містьскы посланци. Законом становлену вышку плату му звышыли о 40 процент.  Про міста, котры мають чісло обывателів од 50.000 до 100.000, меджі котре Пряшів патрить, закон становлює вышку плату пріматора на 3,54-насобку сумы середнього заробітку в господарьстві за попередній календарный рік. Середній місячный заробіток в року 2021 быв у вышці 1211 евр. Мінімалный плат пріматора Пряшова є так у вышці 4287 евр. Посланці го можы звышыти аж о 60 процент. Заступітельство одобрило пропозицію посланця Ріхарда Дубовіцкого, абы быв пріматорові плат звышеный о 40 процент. За было 17 посланців, пять ся стримало, єден быв проти і двоє неголосували.  (TASR, Pkf)