x

Свідник прияло у звязку з енерґетічнов крізов дакілько опатрінь

00

Місто Свідник прияло у звязку з енерґетічнов крізов дакілько опатрінь. Матерьскы і основны школы в компетенції міста были інштруованы к шпоріню, але так, абы з єдного боку были способны успорити енерґії  а  з другого боку, абы знова необмеджили  комфорт школярів. Як про пресаґентуру TASR пріматорка міста Марцела Інванчова окрім іншого повіла, же то саме платить і про їх містьскый уряд, де конкретні наприклад стягли куріня, бо то є єден зо способів як понижыти келчік на енерґії. Кінцьом октобра в місті отворили крытый зимный штадіон. Подля Іванчовой ход незакрытой ледовой плохы быв накладный і якість даваных служеб была барз низька. Келчік на ход зимного штадіона за два місяці свого фунґованя, позераючі і на мірьны зимы, быв омного меншый як ся предпокладало. Як інформує дале пріматорка міста, же в розрахунку міста на рік 2022 мало місто на його ход наплануваных высше 30.000 евр. “Мінімалні до кінця рока будуме ход знати утягнути і сильно віриме, же то буде можне і по Новім року“, повіла Іванчова. (TASR, Pkf)