x

Технічна універзіта в Кошыцях буде партіціповати на реконштрукції меджілабірьского музея

00

На реконштрукції Музея модерного уміня Анді Варгола в Меджілабірцях буде сполупрацовати і Технічна універзіта в Кошыцях, котра уж од минулого рока робила на архітектонічній штудії і проєктовій документації про ставебне поволіня. На основі меморанда, котре з універзітов у віторок підписав председа Пряшівского самосправного краю Мілан Маєрьскый, мать школа приготовити проєкчну роботу, єй розсяг і одборны службы почас приправы і реалізації проєкту. Влада СР минулого року в октобрі выділила на проєкт 7,1 міліонів евр.  Сучастьов реконштрукціії музея буде розшыріня ґалерії і депозіту як і взник новых ательєрів. (TASR, Пкф)