x

На світовім фестівалі в Канес у Франції і філм по русиньскы

00

Філм Pura Vida, котрый выник в Улічскій долині є скоро цілый в русиньскім языку. На французскім Aзуровім березі в Канес ся 14-го мая зачала десятьдньова ослава філмового кумшту. Фестівал представить найінтереснішы філмовы новоты світовой продукції. Словакію на 72-ім річнику фестівалу, окрем іншых, репрезентує сімчленна делеґація творців штудентьского філму Pura Vida, котрый Фестівал выбрав до конкурзной секції Cinéfondation, де собі змірять силы з далшыма 16-ома штудентьскыма філмами. „Хотіли сьме указати дештруктівный допад нелегкой соціалной сітуації на людей і на поступный розпад контактів і упадок моресу,“ высвітлює выбер темы і русиньского середовиска режісер філму Maртін Ґонда, aбсолвент Філмовой і телевізной факулты Высокой школы музичных умінь в Братіславі. Пятьчленна порота выбере вітязный філм у четверь 23-го мая того року. (Korzár – А. Кузмякова)