x

Німецько зазначіло найвышшый ріст спотребітельскых цін за послідніх 10 років

00

Спотребітельскы ціны в Німецьку зазначіли тот місяць найвыразнішый наріст за выше 10 років. Выходить то з опублікованых попередніх дані штатістічного уряду Дештатіш. По 2,3-процентному нарості в септембрі ся спотребітельскы ціны в Німецьку звышыли в октобрі меджірічно о 2,5 %. То значіть найвышшу меджірічну міру інфлації од септембра 2008 року. Економове ускоріня інфлації очікували, рахували шак з ускоріням росту цін на 2,4 %.
(TASR)