x

За конштітучного судцю кандідує і Фіцо

00

Парламент буде выберати кандідатів на судців Конштітучного суду Словацькой републікы із 40- ох кандідатів. До понеділька прияв Конштітучноправный выбор Народной рады 69 пропозіцій,
дакілько мен ся появило вецераз. Меджі кандідатів у понедільок прибыв председа партії Smer-SD Роберт Фіцо, державны секретарькы міністерства справедливости Моніка Янковска і Едіта Пфундтнер. Фіцову кандідатуру подав підпредседа парламенту Мартін Ґылвач із Фіцовой партії, партія Most-Híd номіновала свого члена Петра Кресака, кандідує і бывшый політік Радослав Прохазка. Ґылвач думать, же Фіцо бы міг стати і председом суду. „Кедь єм собі посмотрив, што вшытко сповнює, што вшытко передложыв, та доста добрі собі не знам представити, жебы чоловік з таков тридцятьрічнов практіков бы не мав быти, і думам, же нелем судцьом, але і председом Конштітучного суду,“ повів Ґылвач. Девятьом судцям скінчіть 16-го фебруара функчный період. Председа парламенту зато выголосив выборы кандідатів, окрім председы суду вычерять ся майже цілый його тринадцятьчленный склад. Параламент буде выберати 18 кандідатів, з них половину потім выменує за судців презідент Словакїї. Судцьове суть менованы на 12-річный період од дня зложіня присягы.
(Медвідь, TASR)