x

Марія Біелікова ся вертать на факулту

00

Педаґоґічка і бывала деканка  Факулты інформатікы і інформачных технолоґій (FIIT) Словеньской технічной універзіты (STU) Марія Біелікова ся вертать на факулту. Декан FIIT Іван Котуліак мать зрушыти скінченя єй працоного померу в інтересі пониженя напятя. Вчера о тім інформував ректор універзіты Мірослав Фікар по сполочній стрічі зо заінтересуваныма. У данім звязку додав, же Біелікова  вырішыла некандідовати до сенату факулты. (TASR, Pkf)