x

Гарван: Сітуація в селах на выходї є по землетрясїню стабілізована

00

Сітуація в селах на выходї Словакії, котру засягло землетрясїня, є стабілізована. Про TASR то потвердив предноста Окресного уряду в Пряшові Петер Гарван. ,,Маїтелї недвижного маєтку роблять на одстранїню шкод. В сучінности є од рана у веце як десятёх селах і добровольный а професіоналный гасічскый збор. Маме в теренї 12 статіків, котры, вірю, же скончать обглядкы днесь, найпізнїше завтра а люде будуть мочі знати, як дале зо своїм маєтком,“ увів Гарван. В тім часї є подля предносту найважнїше занимати ся вырахованём шкод і помочі про засягнуты родины.

(TASR, Шутіова)