x

Общество св. Йоана Крестителя припомяне собі 15 років свойой діялности

00

 В суботу 9-го марца 2019-го року одбуде ся о 10.00 год. благодарственна Божественна літурґія в Ґрекокатолицькій церькви св. Василія Великого в Меджілабірцях, котров собі членове Общества св. Йоана Крестителя припомянуть 15 років свойой діялности на ниві духовно-народного возроджованя Русинів на Словакії. Общество, котре обновили ґрекокатолицькы священици, має днесь понад 600 членів, в тім чіслі 18 священиків, і за великостьов свойой членьской базы є то друга найвекша русиньска орґанізація на Словакії по Русиньскій оброді. Общество св. Йоана Крестителя (ОСЙК), было засноване Александром Духновічом іщі в 1862-ім році. Єствовало до року 1874, коли было зрушене. О його обновліня в році 2003 ся постарали русиньскы священици, котры зістали далше вірны заповіді русиньскых хрістіаньскых родолюбів – Александра Духновіча, Александра Павловіча, блаженых Павла Петра Ґойдіча і Василя Гопка. Общество было схвалене пряшівскым єпархом, днесь архієпіскопом і метрополітом Словакії Йоаном Бабяком декретом із дня 19-го децембра 2003-го року, наслідно была орґанізація як обчаньске здружінязареґістрована Міністерством културы Словацькой републікы дня 11-го фебруара 2004-гороку. Головным цільом ОСЙК є розвивати хрістіаньскый і културный жывот Русинівна Словакії.