x

Улічска долина перейде на природі близьке господаріня

00

Запроваджіня природі близького господаріня в лісах в справованю штатного поднику Лісоземледільскый маєток Уліч поважує його новый директор Маріо Перінай за пріоріту. Як повів про аґентуру  TASR, такый приступ в области з веце храненыма теріторіями поважує за нелем желаный, але видить в тім  і потенціал тырвалого утримательного реґіону Улічской долины. Перінай говорить і о потребі посилніня робітницького персоналу, а так само хоче орьєнтовати часть діялности поднику  на турістічный рух, інформовала аґентура.    (лем.фм, Pкф)