x

В Mадярьску продовжує петіція за припоїня ся ку Европскій прокуратурї

00

Петіцію за прыпоїня ся Мадярьска ку Европскій прокуратурї (ЕППО), котру влони в септембру ініціовав незалежный посланець Акос Гадьгазі, підписало дотеперь 470.000 людей. На основі справодайского серверу 24.hu о тім у четверь інформовав у выголошіню Гадьгазі, котрый підкреслив, же на роздїл од прокуратуры ведженой ґенералным прокуратором Петером Полтом бы ЕППО доказала учінно засїгати проти злочінцям, котры шпекулують з фондами ЕУ, як і проти добрї орґанізованій корупції. Незалежный посланець хоче вызберати єден міліон підписів. Підкреслив, же підписів є подстатно веце як уведженых 470.000, затоже многы, котры зберають підписы, ся не зареґістровали і дізнають ся о них, аж кедь одовздадуть гаркы зпідписами. Тых можуть быти і тісяачі.

(TASR, Шутіова)