x

Русиньскый язык ся учать і урядници в Меджілабірцях

00

На основі закона можуть жытелi меншын в уряднім контакті зо самосправов вжывати свій язык в устній і писомній формі з тым, же тот язык бы мали знати робітници окремых самосправ. Зато, в рамках проєкту Уряду влады про народностны меншыны ся зачали вести першы курзы. В русиньскім языку  зачали 24-го октобра про робітників Окресного уряду в Меджілабірцях, а то з одборів: орґанізачного, катастралного, крізового манажменту і енвіроменталного. Курзы русиньского языка ведуть Анна Плішкова і Кветослава Копорова з Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты. Заміром проєкту є, жебы самосправа служыла каждому чоловіку без будьякой языковой барьєры і жебы в будучности така форма освіты штатных урядників ся реалізовала і в іншых резортах. (А. Кузмякова)